صفحه اصلي محصولات نماي بيروني ساختمان

محصولات نماي بيروي ساختمان

نماي ساختمان در تعريف و شكل دهي شهر نقش بسيار مهمي ايفا مي کند، بنابراين در نماي ساختمانها بايد به مساله همگوني نماي شهري توجه بسياري داشت. سنگهاي موجود در نما بايد متراكم و داراي ساخت و بافت يكنواخت بوده، از بلورهاي ريز تشكيل شده باشند و درجه خلوص آنها حتي المقدور زياد باشد.و شكل سنگ بايد طوري باشد كه از شكل ديوار تبعيت كند.در مورد سنگهاي نما، ضريب انبساط حرارتي كاني هاي مختلف سنگ و همچنين ملات پشت آن بايد در يك حدود باشد تا از خرد شدن سنگ و جدا شدن آن از ملات جلوگيري به عمل آيد. ميزان رنگ پريدگي سنگهاي تزئيني نماي خارجي ساختمان در اثر آفتاب و هوازدگي نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. شركت گلنماي گلستان توليد انواع نماهاي بيروني ساختمان را با بهره گيري از تكنولوژي و ماشين آلات مدرن و كيفيت عالي در دستور كار خود قرار داده است. انواع نما هاي بيروني كه شركت شهاب استون ارائه مي دهدعبارتند از:انواع نما هاي آجري و نماهاي آنتيك وانواع كف پوش و... مي باشد.
 

نماي بيروني ساختمان

منو اصلي